Çalıştay Konuları

I.    Gümüşhane Maden Tarihi ve Potansiyel

II.   Madencilikte Yeni Teknoloji ve Yaklaşımlar

III.  Türkiye'de ve Gümüşhane'de Madencilik

IV.  Kalkınmada Madenciliğin Önemi-Panel