MADENCİLİK ÇALIŞTAYI

(17-18 EKİM 2019, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ)

Gümüşhane Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü olarak 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde ‘Madencilik Sektöründeki Yeni Teknolojilerin ve Yaklaşımların’ ele alınacağı; bölgemiz ve ülkemizdeki maden sektörünün bir araya geleceği “Madencilik Çalıştayını Gümüşhane'de gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Çalıştayın ana temasını “Madencilikte Yeni Teknoloji ve Yaklaşımlar” oluşturacaktır. Son dönemde geliştirilen teknolojiler ve madencilik alanında yeni çözümlerin ele alınacağı çalıştayın özellikle özel sektör temsilcilerine yol gösterici olacağı aşikardır. Çalıştayın amaçları arasında; madenciliğin farklı alanlarında konusunda uzman Öğretim Üyeleri ve Özel Sektör Temsilcilerinin bir araya gelmesi, sektördeki yenilikleri tanıtması, konuyla ilgili paydaşların bu yeniliklere uyum sağlamasını ve daha çevreci madencilik faaliyetlerinde bulunmaları için bilimsel ve teknik bir ortam oluşmasını sağlamaktır. Ayrıca çalıştaya katılım sağlayan delegeler arasında tecrübe paylaşımının sağlanması ve ülke/bölge madenciliğinin kalkınmada daha verimli olması adına bilgi birikimin oluşturulması için bir ortam hazırlanmasıdır.

Çalıştayımız;

I.                   Gümüşhane Maden Tarihi ve Potansiyeli,

II.                Madencilikte Yeni Teknoloji ve Yaklaşımlar

III.             Türkiye’de ve Gümüşhane’de Madencilik

şeklinde üç oturum olarak planlanmıştır.

Çalıştayımızın 2. Gününde ise “Kalkınmada Madenciliğin Önemi” başlıklı bir panel düzenlenecektir. Bu panelde madenciliğin tüm paydaşları yer alacak ve madencilikle ilgili yeni gelişmeler ve madenciliğin ülkemiz için önemi tartışılacaktır.

 “Adını Argyropolis (Gümüş şehri)’den alan ve gümüşe simgesini veren maden şehri Gümüşhane’de Ekim ayında yapılacak olan çalıştayımızda buluşmak üzere, saygılar sunarız.”

                                                                                                                       ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU

 

Önemli Tarihler        

Çalıştay Son Kayıt Tarihi            : 13 Ekim 2019

Çalıştay Tarihi                              : 17-18 Ekim 2019

E-Posta                                          : maden@gumushane.edu.tr

Telefon                                          : 0 456 233 1000 Dahili: 1777 - 1766

Cep Telefonu                               : 0 532 700 72 69 / 0 545 955 11 50